БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ – БЪЛГАРИЯ ПРЕС

Какво трябва да знаем за нашата кръвна група

КРЪВ, БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА КРЪВНИТЕ ГРУПИ?

от

Кръвта на човека е като водата за планета Земя

Чрез кръвта всички необходими вещества „пътуват“ до всяка клетка на нашето тяло. В ния бушуват процеси и тя буквално се движи в изворчета, реки, езера, водопади, морета и океани в кръвоносната система на човешкия организъм. Снабдява ни със свеж кислород през дробовете ни, поема всички вещества от храносмилателната ни система, пречиства организма от излишно натрупаните в него ненужни вещества и съединения. Кръвта се движи като по магистрала с много нива, разклонения и е основен транспортен коридор в организма ни, наречен кръвоносна система. И както водата е сладка и солена, така и в кръвта кръвните групи са различни.  Локомотивът движещ тази система е сърцето, а кръвта са вагоните, носещи всички полезни товари до нужните точки и връщайки ненужните за преработка или отпадък.

Кръвта ни охлажда и затопля според нуждата, а при нужда ни защитава от нашественицими – микроорганизми и чужди тела, като ги обезврежда. При наранявания има свойството да се съсирва, като предпазва организма ни от кръвозагуба. И не на последно място, тя може да бъде преливана на други хора при нужда, спасявайки техният живот. За да се запази нашия, липсващото количество се възстановява от нашия организъм от “резерите” ни.

За едни кръвта е просто дума с червен цвят, а за други съединителна тъкан от течна плазма, клетки и клетъчни остатъци и всичките с подробности химични процеси и прочие на които е предмет на изследване. За всички нас обаче това е живот, течащ в нас в сложни процеси. Кое е най-важното, което трябва да знаем за нея, ще се опитаме да обобщим в тази статия, а за любителите на повече и по-пълна информация са предоставените линкове към научна информация и теории. Свързана ли е кръвната ни група с начина ни на хранене или пък с болестите, към които сме предразположени, да видим!

Малко данни за състава на кръвта ни

 • Количество в организма ни е от 5 до 8% от теглото ни, по-тежка е от водата,
 • Количеството на кръвна плазма е около 55% от кръвта и съдържа в себе си 90-92% вода.
 • Останалите 45% от съдържанието й са формените елементи
  Еритроцити (96%), Левкоцити (3%) и Тромбоцити (1%)
 • Определянето на количеството на клетъчните съставки на кръвта се свежда до преброяването им в определен обем кръв,
 • В червените кръвни телца (еритроцитите) има вещества, предизвикващи тяхното прилепване, които се наричат хемаглутиногени. Те се разделят на А и В Антигени (аглутиногени), като с това определят и кръвните групи описани по-долу.
 • На повърхността на клетъчната мембрана се намират белтъци и въглехидрати (олигозахариди) имащи молекулни характеристики на антигени и са полиморфни.
 • Преливането на човек с кръв от различна чужда група предизвиква имунна реакция и може да доведе анемия, бъбречна недостатъчност, шок и смърт заради несъвместимост на кръвните групи по между си и разрушаването на кръвта,
 • Има познати близо 50 антигена , като най-важните за кръвната група са „a“ (анти-А) и „ß” (анти-В) антитела (аглутинини), които според наличието им или липсата им определят кръвните групи по Антигенната система AB0, както и Rh (резус) факторът, това е белтък (протеин)  също разположен на повърхността на червените кръвни клетки и определящ положителна или отрицателна е групата.
 • Половината от кръвта като количество обем е в постоянна циркулация, а останалата се намира в далака, черния дроб и кожата като в резервоари,
 • Снабдена с кислород от белите дробове кръвта достига до тъканите ни по артерии и затова е с по-наситено червен цвят, а се завръща обратно до сърцето по вени, придобила по-тъмен цвят.
 • Червеният цвят на кръвта се дължи на пигменти в нея, основният от които се нарича хемоглобин, белтък които променя цвета си в зависимост от количеството на кислорода, които пренася –до 4 молекули се присъединяват към него,
 • Съсирването на здрав организъм не трябва да е повече от 8-10 минути като процес.

Описание и видове на кръвните групи

Открити са през 1901 г. от Карл Ландщайнер, но съществуващи още от преди появата на съвременните хора. Кръвните групи се наблюдават и при маймуните и други животни. Учените смятат, че първоначално е съществувала 1 кръвна група. Това е днешната нулева още при кроманьонците, като в последствие се появяват нейни мутации – днешните А и В. При животните кръвните групи например са повече. При кучета се наблюдават 13, при коне 10 и т.н. Кръвното делене по системата АВ0 е характерно и за крави, овце и маймуни.

За първи път през 1907 г.  ученият  Янски от Чехия дефинира наличието при хората на четири кръвни групи. През годините и в различните страни тези групи обаче се означават по различен начин. По важното е да знаем обаче какви са те, как се изписват и как може да се преливат между хората при животоспасяващите операции.

По късно през 1940 г. Карл Ландщайнер този път в екип с Александър Вийнер, откриват Резус фактора. Дават му това наименование на вида маймуни Macacus Rhesus, при изследванията на които за правили опитите.

 

Класифициране на кръвните групи

По системата АВ0 кръвните групи се класифицират в четири вида (фенотип): А, B, AB и 0. Според Резус (Rh) системата са два вида – положителни и отрицателни. Така възможните комбинации от двете системи определят 8 различни разновидни групи като възможност. Това далеч не са всички системи за класифициране на кръвта, тези са най-често използваните и важни от наличните около 30 различни системи за класификация, използвани от Световната организация по кръвопреливане.

АВ0 кръвна система

Да разгледаме АВ0 системата. А версията на гена се различава по няколко ключови мутации от В версията му. А хората с нулева група имат мутации на АВ0 гена, пречещи да произвежда ензима, които изгражда Антиген А и Антиген В. Затова в нулевата група няма антигени на повърхността на клетъчната мембрана.

 • 0 – няма  Антигени А и В в еритроцитите. Има антитела в плазмата.
 • А – наличен Антиген А, но липсващ В. Има β антитела в плазмата.
 • В – липсващ Антиген А, но наличен  В. Има α антитела в плазмата.
 • АВ – съдържат и двата Антигена на повърхността на мембраната, но няма антитела в плазмата.

Може да видите на снимката комбинациите при образуването на кръвните групи от Антигените (аглутиногени) на повърхността на клетъчната мембрана и Антигените (аглутинини) в плазмата:

Видове кръвни групи

Резус (Rh) кръвна система

При Резус (Rh) системата, всяка една от четирите кръвни групи според резус фактора D се определя на положителна (+) и отрицателна (-). Когато един човек притежава Резус-фактор антиген се нарича резус положителен, а ако не притежава този антиген се нарича резус отрицателен. Около 85% от европейското население са резус положителни, докато при азиатците този фактор е 99%.

Вида на кръвната група е наследствен, тоест за даден човек зависи пряко от това, каква е кръвната група на двамата му родители. Той се унаследява като силен, доминантен ген. Както цялата генетична информация на плода, така и тази, свързана с резус фактора, е с 50% бащин и 50% майчин произход.

Как става всичко това?

Унаследяването на резус гена (резус типа) на един човек е записано в хромозомата, която е съставна част на ДНК и се пренася чрез нея от сперматозоида и яйцеклетката, които полови клетки са хаплоидни и при оплождането се образува нов диплоиден набор хромозоми, събрали бащиният и майчиният хромозомен набор.

Процесът на размножение на новите ДНК си нарича репликация или удвояване. Едната спирала на молекулата  се разделя от другата чрез химичен процес и се образуват две нови копия. Гаранция за точното копие е възможността на четирите основни „строителни елемента“ наречени бази във връзките на ДНК е те да се свързват помежду си само по един строго определен начин. Въпреки това  в природата доста рядко, но се получават и „грешки“ при това свързване, които се наричат мутации. При тях или липсва база, или грешно е свързана или има една или няколко бази в повече. Всичко това се дължи на случайна грешка в химическия процес. Голяма част от тези мутации са неутрални. Повече от 4 милиарда години ДНК е основния носител на така наречената „генетична информация“, предаваща се по наследство от родителския на новия жив организъм. Предполага се, че една молекула ДНК може да оцелее в природата близо милион години.

Познати са над 50 варианта, но най-често срещаните антигени образуват 6 гено типа, като само при първия от тях, този при който и двамата родители са с отрицателен резус тип, плодът също наследява отрицателен резус, в останалите пет комбинации се получава положителен резус. Тоест плодът притежава Резус-фактор антиген. Това обяснява и защо липсата на резус фактор и нулева кръвна група са и най-рядко срещаната възможност от комбинациите.

Универсалните

Такива хора се раждат ако и двамата им родители са с нула отрицателна кръвна група. Тези хора стават за дарители на всички останали групи, но могат да получават кръв само от себеподобни с Нула отрицателна група! За наша радост въпреки най-малкият шанс за образуването на тази група в световен мащаб, притежаващите я са около 7%, което се дължи на факта, че тя и най-древна исторически поне на теория.

Съвместимост на кръвните групи при кръвопреливане

В тази таблица са показани всички възможности за кръвопреливане от дарител на получател в зависимост от вида на кръвните крупи и резус фактор, които имат.

Съвместимост на кръвните групи при кръвопреливане

Като изключим резус фактора тук може да видите при различните комбинации на кръвни групи на родителите, каква е възможността за унаследяване на кръвната група на децата. Унаследяване на кръвна група

Населението на България по кръвна група сме разделени по следния начин:
0 (32%), A (44%), B (15%) и AB (8%).

 

Как да открием кръвната си група?

За да се определи кръвната група на човек, трябва да се направи обикновен тест. За целта се взема венозна кръв. Изследването на кръвта е необходимо преди кръвопреливане и по време на бременност, но е желателно да знаете вашата кръвна група, както и тя да е отбелязана на подходящо място в документите ви или на бележка в портмонето ви. Времето за направа на едно изследване е в рамките на половин час.

Как точно става самото откриване на кръвната група? Взима се венозна кръв, поставя се в няколко полета по капка от нея и тя се обработва със химикали, които ще определят за наличие на конкретни антигени в нея. След смесването на кръвта се проследява резултата. Обикновено се изследва за Anti-A, Anti-B и Anti-D антигени, както и контролни, за да покажат дали резултата от теста е валиден. Наричат се контролни. Капката кръв се смесва веднага с химикалите, защото оставена започва да се съсирва. Резултатът е налице почти мигновено. При наличие на даден антиген в кръвта и смесването му със съответния химикал, тя реално се унищожава, образуват се малки тъмни късчета в нея, течността се избистря. Това действие се нарича аглутинация. Ако пък кръвта си остане същата и запази външния си вид след действието на химикала, това е ясен признак, че отсъства наличието на изследвания антиген.

Самото изследване може да стане по два начина. Първия е като се изследват еритроцитните му антигени с тест-серуми. А вторият е, ако се изследват серумните антитела с тест-антигени. Но на практика се използва първия начин.

Резултатите

На тази снимка е показан как изглежда взетата кръвна проба на човек с АВ отрицателна кръвна група. Както се вижда и в двата кръга в ляво съществуват Антигени А и В, защото е протекъл процесът на аглутинация. Резус факторът е отрицателен, защото в третия кръг няма наличен антиген, които да повлияе на кръвта. Четвъртото поле е за проверка, както се вижда, то потвърждава теста за успешен.

Тест за кръвта група

На следващата снимка може да видите как принципно изглеждат резултатите при провеждането на теста за откриването на наличието на трите основни антигена при осемте кръвни групи и как изглеждат при невалиден тест.

Възможни резултати от тест за кръвна група

Дори и при спешен случай на човек изпаднал в безсъзнание, на когото кръвната група не е известна, ако е необходимо веднага да му се прелее кръв, това се прави само с универсалната нулева кръвна група. Разбира се има и възможност да се направи директен тест преди самото преливане за съвместимост, като се вземе кръв от човека на когото ще се прелива и се смеси с приготвената за преливане. Така се откриват други много редки несъвместимости, различни от кръвните системи АВ0 и резус, като фенотипа Бомбай и др. Особено важно за съвместимостта на групите при кръвопреливането е в случаите на трансплантация на органи, а не обикновени операции, защото е възможно в получаващият организъм да се предизвиква свръхостра реакция на отхвърляне на присадения орган.

 

Недоказаните теории за връзката на кръвната група и начина на живот и хранене

Има много теории за това как кръвната група взаимодейства и определя човешкия организъм. Най-известната е на Петер д’Адамо. През 1996 г. той публикува книга, наречена „Правилният начин на хранене за вашата кръвна група“, според която вида на кръвта определя и оптималния начин на хранене. За неговата теория ще споменем по долу в описанието на всяка една група по отделно с условието, че това е само теория, описанието ще запишем с наклонен шрифт за да е ясно, че това е само теория.

Други теории прерастват в митове и прочие, но нито една от тях не е доказана и официално научно призната за вярна. Доста учени директно отричат тези теории на база на реални тестове с доброволци, които правят. Според тях например диетата с вегетарианска храна е полезна за всички кръвни групи и хора. Едно от нещата, които прави диетата според кръвната група толкова привлекателна, е историята за произхода на хората. Но тази история няма нищо общо с доказателствата, които учените са събрали за тяхната еволюция.

Дълбоката материя на ДНК и микро раздела в човешкия организъм все още не е разгадана и това оставя много въпроси без отговори все още, както и много теории без доказателства. В средата на 20-ти век лекарите забелязват връзката на кръвните групи и различните заболявания. Тези връзки тепърва са обект на изследвания, а учените  започват да откриват причините за някои от тях.

Нека разгледаме всяка кръвна група отделно

Кръвна група 0

Най-широко разпространената кръвна група в света – 38% Нула положителна и 7% отрицателна (вторите са така наречените универсални дарители). В тази кръвна група хемаглутиногени вещества не съществуват в еритроцитите. Единствено при перуанските индианци се наблюдава запазване сред населението 100% от нулевата кръвна група.

Научните изследвания показват склонност на хората от група 0 по-често да боледуват от чума, холера, язва на дванадесетопръстника или пък разкъсване на ахилесовите сухожилия спрямо тези от другите кръвни групи статистически.

Според теорията на Петер д’Адамо:

Носителите на тази кръвна група имат най-силена имунна и храносмилателна система, защото прадедите ни са се хранили основно с месо но не и риба. Хората с тази кръвна група генерират най-много стомашна киселина. Това спомага за извличането на най-голямо количество хранителни вещества от консумираната храна, благодарение на бързото й и качествено разграждане.

Пак според тази теория за вас е най-подходящо да консумирате голямо съдържание на белтъци – риба, месо, както и много плодове, но без портокали и мандарини. Зеленчуците, зърнените и млечните храни не са съвместими с вашата кръв, особено диня и ягода, . Въздържайте се от зеле, може по малко гъби, картофи и патладжан. Препоръчително е пилешко месо да не се консумира. Сирена и млека са нежелани в храната, но пък употребата на яйца е подходяща. Пшеницата прави изключение, може да консумирате.

 

Кръвна група А

Втора по разпространение в света – 34% А положително и 6% отрицателна. В тази и следващата кръвна група в еритроцитите има по едно вещество от споменатите хемаглутиногени.

Според науката хората с А кръвна група боледуват по-тежко и по-често от вариола например, както и са повече предразположени към карциноми на хранопровода, панкреаса и стомаха.

Според Петер д’Адамо:

Предполага, че мутацията в тази разновидност на кръвна група у хората се е появила в периода между 25-ти и 15 век преди Христа. Тази група има по-висока защита от бактерии и инфекции. Зародилите се цивилизации са една от причините за мутацията на кръвта, за да може да се защити от постоянно увеличаващите се болести и зарази. Увеличаването на риболова и земеделието донесли на трапезата на хората риба и растения, съответно и белтъчини (протеини – чуждица синоним) . Соя, ръж и жито са с най-големи количества от растителните, животинските са най-много рибата, телешко, говеждото и яйцата.

За имащите тази кръвна група е препоръчително да консумират вегетарианска храна, която е най-подходяща за тях. Соеве, бобови и зърнени, както и много зеленчуци и малко риба. Рядко може и пилешко. Млечни продукти не се препоръчват и тук. По изключение кисело мляко и яйца. Употребявайте храни от цели зърна, но се ограничавайте от домати, картофи, зеле и царевица. По-малко банани и портокали.

 

Кръвта група В

Доста по-малка група от световната популация. 9% от хората са с В положителна група, а само 2% са с отрицателна.

Д’Адамо смята, че:

Втората предполагаема мутация на кръвта настъпва след около 10 хиляди години след първата. Тази група хора е извлекла и запазила най-качествените показатели от предците си, наложената по-силна имунна система от първата мутация. Тя е прибавила  още в себе си защита благодарение на млякото и голямото по-пълно разнообразие от храна, благодарение на започналото производство и търговия, както и по-голямото разселване на човечеството, имащо вече достъп до по-голямо изобилие от храна, свободно намираща се в природата.

За съжаление човешкия организъм  не може да синтезира ензим, които да преработва най-големия разпространен  източник на енергия – целулозата. В природата белтъчините се срещат само заедно с мазнините. Енергетичният еквивалент на 1 грам белтъчини, които поемаме е равен на 4 калории.  Така постепенно в човешката еволюция начина на хранене и живот е допринесъл също за тези мутации на кръвта ни, защото белтъците са основните градивни елементи на живите клетки.

За вашата група най-подходящо е месото, но без пилешкото. Смело може да ядете зеленчуци и плодове, но не и бобови и зърнени култури. Избягвайте ръж и царевица. Мляко, сирене и яйца може да консумирате. Доматите ги изключете от менюто си. Нежелани са фурми и нар.

 

Загадъчната
Кръвта група АВ

Тя е най-рядко срещаната кръвна група и до днес. Общо едва 4% от хората спадат към тази група. АВ положителна – 3% (тези хора са универсални приематели на кръв от всички останали групи) и АВ отрицателка – 1%. Възможно обяснение за новата група е, че тя все още е в процес на еволюция. За тази група за разлика от нулевата , А и В, се наблюдават и двете вещества хемаглутиногени, спомагащи за прилепването на червените кръвни телца.

Теорията на д’Адамо за нея:

Появява се 5-ти – 10 век след Христа. Имайки предвид, че тази четвърта група е нещо средно или по-точно допълнение на А и В групата, то и храната ви трябва да е съчетание от тази на споменатите по-горе две групи. Препоръчва се повече вегетарианска храна, по-малко месо и млечни продукти. Пшеница и царевица са нежелани. Домати са също нежелани, както и банани и портокали.

Начин на хранене и живот според кръвната ви група

Най-важно е правилното хранене! Естествено, че връзката между кръвната ни група и храненето ни не може да е закон и никой не може да твърди подобно нещо. Това не означава, че много учени не се опитват да открият дали в действителност тези мутации на кръвта са обвързани и доколко ако са с начина ни на еволюция и хранене. Нито пък означава, че те грешат, просто науката не е намерила до днес подобни доказателства за това. Нищо не ви пречи за определен период и вие да опитате. Може до направите подобен експеримент, увеличавайки за определен период от време препоръчаните по-горе храни според тази теория, а да намалите онези, които не са желани за кръвната ви група. Така сами ще прецените как се чувствате. Естествено всеки човек е различен и начинът ви на живот през годините е този, който ви е изградил физически и като характер, но нищо не пречи да опитате.

Допирните точки на теория и действителност

Със сигурност обаче, различните храни съдържащи повече лектини имат възможност да допринесат за нарушено храносмилането, произвеждане на различно от нужното количество инсулин, и проблеми с обмена на веществата и  хормоналния ви баланс. Естественото предположение тук е, че най-съвместими с организма ни са продуктите, налични още от древността, когато сме имали всички една кръвна група.

При посочения по-горе дългосрочен режим на хранене в зависимост от кръвната ви група, организма ви ще се пребори по-лесно както с по-леки заболявания, като инфекции  и вируси, така и с по-тежките заболявания като рак и сърдечносъдови болести. Правилното съчетаване на храната ви според вида на кръвната ви група ще помогне и за правилния ви метаболизъм, като това ще позволи на организма да се очисти от токсините, както и да намалите част от мазнините, предизвикали затлъстяване. Това твърдение на д’Адамо е поредното недоказано в тази област.

Както може да видите нулевата кръвна група, която споменахме, че се предполага, че е още от древни времена може да бъде донор на всяка една мутация и така във възходящ ред на образуването им през вековете. Последната образувала се група AB може да бъде донор само на себе си. Другото важно нещо е, че отрицателният резус-фактор е съвместим и с положителния, докато положителния не може да е донор на отрицателния.

Чрез резус факторът се изследват и историческите връзки при определянето на генетичната връзка между народите по света. Резус-негативните кръводарители от нулева група са доста рядко срещани, както по-горе споменахме – едва 7% от населението на планетата.

Особено важно да се запомни

Определянето на Rh фактора (резус фактора) е от особено значение при бременност. Антителата могат да преминават през кръвната бариера на плацентата и да попаднат в кръвта на детето. Може да възникне проблем при жени, които са Rh (-), а бебето е Rh (+). Това се нарича Rh несъвместимост. Ако кръвта на бебето се смеси с тази на майката по време на бременността в майката се образуват антитела, които могат да разрушат червените кръвни клетки на бебето. Този процес се нарича Rh сенсибилизация и обикновено рядко се засяга бебето, по време на която бременност се случва, но се застрашава здравето на евентуално бъдещо бебе с Rh (+). След възникване на сенсибилизация бебето може да развие сериозни проблеми, които ако не се лекуват съществува риск от смърт. Затова до преливане на кръв на бременни се прибягва само при животоспасяващи ситуации.

За първи път резус-несъвместима бременност е станала известна още през 16 век, но чак три века по-късно се е установила причината й. За да възникне резус-конфликт, са необходими поне три условия:

 • Майката да е резус-отрицателна, а плодът – резус-положителен,
 • Достатъчно на брой еритроцити от плода да са навлезли в кръвоносната система на майката,
 • Майката да притежава способност да образува антитела срещу резус-антигена.

Майчиният организъм започва да образува резус-антитела, които преминават през плацентата, навлизат в плода и атакуват червените му кръвни клетки, като последиците от това могат да бъдат фатални. Червените кръвни клетки в кръвта на бебето се разрушават и загиват. В резултат общото количество еритроцити в бебето намалява и то се ражда с анемия. Без лечение тези деца развиват тежка жълтеница и от 3 до 5 дни след раждането показват признаци на увреждане на нервната система. След това изпадат в летаргия или хипертонус (повишен мускулен тонус), правят гърчове, появява се апнея (спиране на дишането). Увредени са почти всичките им органи – черен дроб, сърце, далак, поради което загиват още преди раждането или кратко време след това.

Около 10% от тези деца оцеляват, но остават живи с тежки мозъчни увреждания – церебрална парализа, умствена изостаналост, глухота. В най-тежките случаи децата са силно анемични и оточни – хидропс на плода.

Опастност при кръстосване на кръвните групи

Вижте в следващата таблица само в кои случаи има 50% опасност при кръстосването на кръвните групи на родителите за детето.

Комбинации на кръвните групи на родителите

Профилактиката на резус-конфликтна бременност се осъществява с препарат, наречен анти-D-гама-глобулин, който се инжектира на резус-отрицателната жена и възпрепятства образуването на антитела в кръвта й. Тя е особено важна, тъй като това е единственият сигурен и ефективен начин за предпазване от резус-конфликт при следваща бременност.

Важно е да се знае, че кръвната група по нищо не определя зависимост между партньорите нито сексуална, нито характерова. Единствено от значение е резус факторът, но в съвременните условия, ако се открие навреме и се вземат адекватни мерки това е лечимо. Планирайки бременност, трябва да установите кръвната си група и резус-принадлежност. Когато майката е резус-отрицателна, трябва да се установи резус-факторът на бъдещия баща.

В заключение

Каквито и теории да пишат учените за връзката на кръвната група и начина ни на хранене, при това голямо разнообразие в човешката природа е невъзможно и неправилно да се твърди подобно нещо. Всеки индивид е уникален и класифицирането ни в такива общи групи е неправилно. Със сигурност с този темп на развитие на наука и технологии голяма част от неразкритите загадки днес за учените, утре ще известни.

Със сигурност всеки човек е редно да знае собствената си кръвната група. Кръводаряването е жест към самите нас и желанието ни да помогнем на хората изпаднали в нужда, както и да се застраховаме, че един ден при нужда и на нас ще може да ни бъде оказана помощ. Както казахме, дори и при хората с много редки кръвни групи е възможно да си съхраняват едно количество от собствената си кръв в кръвни банки, за да са „застраховани“ за своето бъдеще и при планови операции.

Обучение и култура

Младите хора, решили да създават семейства и деца е необходима до имат висока култура по темата, като предварително проучат своите генетични (наследствени) и физически възможности за създаване на здраво бъдещо поколение. При тези нива на науката днес при предварителните тестове и анализи шанса да не ни бъде открита определена болест или несъвместимост реално е сведен до нула. При навременно откриване и правилен начин на лечение ние децата ни могат да бъдат здрави и всички да живеем щастливо.

За целтна трябва да се храним правилно с богата, качествена и разнообразна храна, предимно от естествени източници и по възможност с по-малко термична и химическа обработка.  Поддържайте организма в добър жизнен тонус чрез спорт и по-чести разходки сред природата. Надяваме се всеки от вас да е открил част от нужната му информация в статията. Препоръчваме задължително при всеки проблем да се консултирате своевременно със специалисти лекари в медицинско заведение, а да не разчитате само на статии с мрежата или самолечение.

Петър Анастасов
www.BulgariaPress.com

Вашият коментар

Вашият имейл няма да се публикува.

*

Послено от !ИЗБРАНО