БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ – БЪЛГАРИЯ ПРЕС

Доволни ли сте от консулските услуги

(НЕ)ДОВОЛНИ ЛИ СА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ОТ КОНСУЛСКИТЕ УСЛУГИ!?

от

Повод да Ви зададем този въпрос е едно питане(1) на Народния представител и председател на Националната женска организация на ВМРО д-р Султанка Петрова, отправено на 10 септември 2015 г. към Даниел Митов, тогава Министър на външните работи, свързано с консулските услуги и обслужването на българските граждани в чужбина.

Въпроси отностно консулските услуги и обслужването на българските граждани в чужбина

Питането на г-жа Петрова

Относно: Политика на МВнР по отношения свързани с улесняване на процедурите по издаване на български акт за раждане и документ за самоличност на децата, родени в чужбина.

Информацията, на която г-жа Петрова се позовава от Националния статистически институт (НСИ) е, че „за последните 10 години родителите на  около 106 000 родени в чужбина българчета са заявили и получили български акт за раждане“. Тя прави анализ на цифрите на родените в България и родените в чужбина и открива, че данните за чужбина „са доста под статистическите за България“. Според нея „единствената логична причина за това разминаване са усложнените административни процедури и липсата на информираност на заинтересованите лица по въпроса“.

Г-жа Петрова пита г-н Митов, в качеството му на Министър на Външните работи дали би се ангажирал той и ръководеното от него министерство с „въвеждането на услуги по издаване на акт за раждане за родените в чужбина български деца“, както и с „провеждане на широка информационна кампания в тази насока, за правата на българските родители в чужбина…“.

Питане на г-жа Петрова

* * *

Писмо отговор от Министъра на външните работи по темата

Какво е мнението на г-н Митов, респективно МВнР по темата

На 30 септември 2015 г. е заведен в деловодството на Народното събрание писменият отговор(2) на г-н Даниел Митов, Министър на Министерство на външните работи. Публикуваме това писмо отговор на широката общественост и по-специално на българските граждани, пребиваващи в чужбина. Първото впечатление при четенето на написаното е, че МВнР върши перфектно всички свои задължение в унисон със всички законови разпоредби!

Ето най-важните моменти, касаещи отношенията на българските граждани в чужбина с обслужването им от българските дипломатически мисии, засегнати в това писмо:

Г-н Митов уверява, че МВнР „винаги се е водило от принципа за оказване на пълно и всестранно съдействие на българските граждани, пребиваващи в чужбина“, а консулски служители ежедневно решават множество проблеми на нашите сънародници…

Митов - отговор 1

В писмото отговор четем, че представителството на МВнР в чужбина спестява време и средства на нашите сънародници…“

Митов - отговор 2

Какво правят за гражданите консулските служители

Външният министър ни информира, че българският консулски представител в чужбина, във всеки един момент би могъл, при поискване от страна на български гражданин в чужбина, да го снабди с необходимия за него или негов близък документ за гражданско състояние – документи за раждане, брак и смърт. “, дори вече (2015-та година) в някои представителства консулска служба може да издава многоезични извлечения от актове за гражданско състояние на основание на Конвенция за издаване на такива“(3), към която нашата страна е присъединена от края на 2013 г.

Митов - отговор 3

Разбираме също, че тази система е работила в тестов период в някои консулски райони през 2015-тя година, но г-н Митов обещава в писмото, че „до края на годината ще започне функционирането във всички представителства.“

Митов - отговор 4

На последно място е важно не само да посочим „ангажираността на българските дипломатически/консулски представителства в чужбина да препращат получените документи за гражданско състояние“, подадени от сънародниците ни в чужбина в законовия срок и по надлежен ред спрямо българското законодателство, а и да споменем, че това е „законово задължение на нашите представителства…

Митов - отговор 5

Самооценката на министерството

В заключение министърът не спестява добри думи за работата на ръководеното от него ведомство, като казва, че по отношение регистрация и вадене на документи „нашите представителства оказват пълно съдействие на българските граждани в чужбина.“

Митов - отговор 6

„МВР и неговите посолства и консулства в чужбина са широко ангажирани с информационната кампания на българските граждани в чужбина…“,  продължава да ни уверява Г-н Митов. „Нашите сънародници, при проявен интерес от тяхна страна, могат да получат задълбочена информация по различни интересуващи ги въпроси от консулски характер…“

Митов - отговор 7

Причините за проблемите

Единствената посочена причина, поради които българските граждани в чужбина не могат да извадят документи или да направят регистрация по гражданско събитие можем да открием в думите на министъра: „…следва да отчетем, в редица случаи, че липсата на регистрация“, „не се дължи по причина слабости в нормативната уредба или функционирането на българските административни органи,  тоест, МВнР с посолствата и консулствата си е перфектно, а причината е „липсата на желание от страна на редица български граждани, пребиваващи в чужбина, да предприемат действия по уреждане на техния граждански статут…“ . Въпросът е дали и самите граждани са но това мнение!?

Митов - отговор 8

Бележки и линкове:

(1) Питане на г-жа Султанка Петрова, депутат в 43-тото НС до Министър Митов от МВнР с дата 10 септември 2015 г., заведено в с вх.№ 554-05-91 от същата дата в деловодството на Народно събрание. Свалете го с редакторски коментар в PDF.
(2) Отговор на г-н Даниел Митов, Министър на Министерство на външните работи на питане на депутат, качен на сайта на Народно събрание. Свалете го с редакторски коментар в PDF.
(3) Информация за Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена и ратифицирана от 42-то НС на Р България в ДВ бр. 91 от 2013 г. и в сила в България от 18 декември 2013 г. може да прочетете в статията: „Регистриране в България на раждане, брак и смърт настъпили в чужбина и издаване на удостоверителни документи за чужбина за тези събития“ от 12 април 2017 г.

* * *

Има ли промяна от 2015-та до днес и какво мислят гражданите по темата

За тази цел, ние след като прочетохме мнението на министерството, представено от министър г-н Митов, решихме да попитаме публично българските граждани в чужбина дали са съгласни с изложеното от министерството становище. Ако не са, да ни предоставят примери, да изкажат мнения базирани на факти и доказателства в противното.

За да може да потвърди от своя страна думите си МВнР, ние ще им предоставим възможност, като им изпращаме писмо, което предоставяме и на вашето внимание и на което бихме желали да получим конкретни отговори на зададените от нас въпроси по въпросната тема.

По-важните въпроси, свързани с българите в чужбина за които попитахме

Колко на брой са българските Посолствата и Консулствата без почетните консули на Република България, в които се обслужват българските граждани в чужбина?

Колко е общият персонал на българските дипломатически и консулски представителства в чужбина средногодишно , изброен за всяка една година по отделно за последните 5 години?

В колко от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина има предоставени мобилни биометрични станции, предназначени да се снемат биометрични данни за български документи за самоличност извън консулските служби?

Записват ли се телефонните разговори на гражданите, свързали се с дипломатическите и консулските представителства през централите на ДКП и директните телефони, ако се записват, за какъв период от време записите могат да се ползват от гражданите като доказателствен материал пред инспектората на МВнР?

Колко на брой български граждани са извадили (подали/получили) документи за самоличност в чужбина в ДКП за последните 5 години, посочете за всяка една по отделно?

Колко са родените в чужбина български деца, чиито родители са подали документите по установения законов начин и в срок в българските дипломатически и консулски представителства и в последствие, тези документи са придвижени за вписване в общините на посочен постоянен адрес и за издаване на ЕГН за последните 5 години, посочете за всяка една по отделно?

Колко многоезични документи има издадени от ДКП след подписването и ратифицирането на Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние от България на 3 октомври 2013 г. от влизането й в сила на 18 декември 2013 г. и въвеждането на тази услуга до днес, посочете за всяка година по отделно?

Очаквайте продължение… и отговори

С всички въпроси в писмо изпратено до г-н Ради Найденов, Министър на Министерство на външните работи както и с получените от министерството отговори ще Ви запознаем във продължението на тази статия. Също така ще Ви представим и мнения на граждани по споменатите въпроси. Не забравяйте, че може да вземете и вие отношение по темата в специално разкритата за целта в група за обсъждания на консулските услуги, предоставени на диаспората.
Заповядайте(BG) Посолство, Консулство.

Може да ни пишете на имейл, да се обадите на редакционните ни телефони или да добавите коментар по темата тук под статията.

Отговорете на нашата анкета

като дадете оценка на получените от вас услуги до сега от българските служители на консулски служби в чужбина по телефон! Поставяме запитването специално за връзката по телефон, защото основно хората търсат първоначално този вид контакт и така ще могат повече хора да изкажат своето мнение.

ОЦЕНЕТЕ ОБСЛУЖВАНЕТО ПО ТЕЛЕФОН ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОСОЛСТВА / КОНСУЛСТВА ?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Петър Анастасов
www.BulgariaPress.com

Вашият коментар

Вашият имейл няма да се публикува.

*

Послено от !ИЗБРАНО