БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ – БЪЛГАРИЯ ПРЕС

Антарктида постер

ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЛЕВНЕЛИЕВ КРЪСТИ 800 В АНТАРКТИДА

от

Покана за кръщене на Южния полюс. Къде изтичат парите на данъкоплатеца!?

Поредното отроче се казва “Топола“! Така Кръстникът Президент наименува поредният хребет в Антарктика! Една от най-важните функции на държавния глава! Ето къде отиват парите на данъкоплатеца! 800 са кръщенетата на Южния полюс и едва две в България за последните 4 години. И с това не се занимават няколко души, а цели две комисии, щатни и нещатни сътрудници, съветници и обслужващ персонал! Лесно се харчи народната пара за глупости, а изстрадалият народ тъне в нищета.

Да започнем от самото начало на 2012-та година!

С Указ  № 177 от 8 май 2012 г.[1] Президентът г-н Плевнелиев назначава Комисия по наименуване на обекти с национално значение и населени места към президента на Република България. Тя е съставена от председател и четири членове.  Същия ден с Указ № 178[2] са утвърдени правилата за работа на тази комисия. В нея, в 4-ти член е записано, че техническото подпомагане на комисията се извършва от щатни експерти и технически лица от администрацията на президента.

Записано е още, че при осъществяване на своята дейност, комисията ще спазва следните принципи:  Да се наименуват обекти с национално значение и населени места на личности с изключително значение и неоспоримо присъствие в българската история, както и да се зачитат българските традиции в областта на наименуването.

Какво всъщност е наименувал Президентът и къде:

С Указ 324 от 20 септември 2012 г.[3]: “ ПОСТАНОВЯВАМ:  Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:…“ изброени са 534 наименования на обекти и техните координати в цели 20 страници!

Ето част от наименованията: връх “нунатак Хелис“, връх “Онгъл“, хълм “Кастра Мартис“, нос “Авитохол“, нос “Реметалк“, ледник “Урдовиза“, рид “Теле“, ледник “Вулфила“, рид “Вискяр“, нос “Амадок“, връх “Зиези“, нос “Гела“, залив “Раскупорис“, нос “Маркели“, скали “Волуяк“, залив “Палакария“, нос “Гега“, нос “Дралфа“, връх “Чубра“, хълм “нунатак Папия“, възвишения “Кондофрейски възвишения“, скала “Алепу“, ледник “Болград“, бряг “Кладара“, връх “Рогач“, нос “Гарван“, хълм “Прилепска могила“, връх “Кукуряк“, залив “Смокиня“, хълм “нунатак Синигер“            , връх “Безбог“, хълм “нунатак Сенокос“, седловина “Кокиче“, нос “Припек“, ледник “Марла“, скала “Водолей“…

За 2013 г. и 2014 г. на сайта на Президента липсва информация за какво е получавала пари комисията, но укази не са публикувани. На пък от месечните отчети става ясно, че през 2013-тя година е имало 2 предложения, които комисията е отхвърлила!  За 2014-та има цели 6 предложения, но отново отхвърлени… Жалко, две години на вятъра, без нито едно кръщене и рязане на лентички!

Две години без напъни от преяждане и кръщенета!

С Указ 55 от 7 април 2015 г. [4]: “ ПОСТАНОВЯВАМ:  Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:…“ и са изброени отново имена, но този път по скромно. Цифрата е 85 обекта, отново на Южния полюс, събрани са едва на 4 страници!

По-интересните “български имена от национален интерес и неоспоримо присъствие в историята“ този път са: седловина “Сойка“, нос “Въглен“, нос “Лебед“, ледник “Трескавец“, рид “Лале“, седловина “Синигер“, седловина “Желъд“, ледник “Трепетлика“, остров “Алабак“, връх “Бергисон“, връх “Фисек“, седловина “Поглед“, ледник “Сабазий“, хълм “нунатак Оструша“ и  прочие…

Идва ред и на България!

С Указ 104 от 4 юни 2015 [5]: “ ПОСТАНОВЯВАМ:  Наименувам новосъздадено населено място на територията на община Гоце Делчев, област Благоевград – Попови ливади.“ – Най-накрая едно населено място в България получи името си благодарение на тази “специална“ комисия и г-н Президентът.

С Указ 203 от 16 октомври 2015 [6]: “ ПОСТАНОВЯВАМ:  Наименувам новосъздадено населено място на територията на община Долна баня, Софийска област – Свети Спас.“ – Така населените места в България кръстени от Президента стават ДВЕ !!

Следва отново канонада от Кръщенета на ЮЖНИЯ ПОЛЮС!

С Указ 227 от 18 ноември 2015 г. [7]: “ ПОСТАНОВЯВАМ:  Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:…“ Едва 49 обаче са именниците, събрани само в 3 страници!

По-интересни уважени имена този път: остров “Комунига“, нос “Черковна“, нос “Престой“, нос “Бяга“, връх “нунатак Научене“, връх “Гайдари“, нос “Сокол“, хълм “Клепало“, нос “Върбак“, залив “Запалня“, залив “Яребица“, залив “Бръшлян“ и др.

През 2016 г. Комисията и Кръстникът Президент се отчитат отново с два указа… Отново на южния полюс, отново “значими“ имена:

С Указ 164 от 31 май 2016 г. [8]: “ ПОСТАНОВЯВАМ:  Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:…“ 127 са кръщенетата в 6-ти страници документ.

Този път явно комисията се е събудила от летаргия и е поставила имена на герои на тези наименования. Не е ясно на какво се дължи, но поне имената не са провал, като предишните.

И с Указ 209 от 21 юни 2016 г. [9]: “ ПОСТАНОВЯВАМ:  Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:…“ Това се последните 4 наименувани, затова ще ги изредя всички поименно: хребет “Топола“, ледник “Нерезне“, връх “Христофор Жефарович“ и залив  “Юлия Гурковска“!

Указ 209 от 2016 г.

Ако планувате пътуване до хребет “Топола“:
Antarktika-12

Топола-2

Вижте на картата на Google къде се намира хребет “Топола“ тук: Линк.

Обща равносметка!

Няма да питаме дори държавния глава, колко е похарчено за тези умопомрачителни кръщенета, защото едва ли някой ще ни даде точни цифри, но поне можем да видим, къде е отишла една част от бюджета на тази институция. Само за сравнение, финансовата помощ за всички български неделни училища в чужбина е по-малко от бюджета на президента!

Общо за 4-те години на Президентския пост, КРЪСТНИКЪТ ПЛЕВНЕЛИЕ, даде имена на едва две населени имена в България и над 800 върхове, носове, низини, хълмове, скали и хребети на Южния полюс! Какво по-полезно може да има за българския данъкоплатец, ако не да се гордее с над 800 “родни“ и не толкова родни имена като Топола, Папия, Зиези, Теле, Въглен и прочие уникални наименования!

Хвала на тази комисия и на цялата администрация, допринесла Кръстникът да се справи с тази трудна задача! Хвала и на професорите, доцентите, доктори и асистенти, взели хонорари за този научен труд и уникално мислене, оставящо на поколенията огромна полза!

С пожелание да не се преименуват тези 800 Антарктически обекта и за всяко едно от тях да се направи подобава, както си му е реда и по едно кръщене, с рязане на лентички, заря, военна музика и всичко необходимо! Равнис, мирно! Ураааааааа……. Да е жив и здрав данъкоплатеца!

Тук е редно да похвалим и предлагащите тези имена от Комисия по антарктическите наименувания към МВнР! (Да не си помислите, че само президентът работи по тези въпроси!). Оказва се, че има и втора комисия, специално за имената на Южния полюс, към Външно министерство…Тоест още пари и персонал! За не владеещите английски ще е трудно да се ориентират в сайта на комисията: http://apcbg.org/ . Явно не сте заслужили, да Ви го преведат! Ето и пълният справочник – Линк с 1335 имена наименования на географски обекти на Антарктика. Разбираемо, е че имаме база на полюса и че за 10-15 човека в Родината това е важно, но това ли е НАЦИОНАЛНИЯТ НИ ПРИОРИТЕТ! Или имами хиляди дупки за запълваме, преди да именуваме безполезни хребети с имена на дръвчета!

 

А това е едва дейността на една комисия… Ами останалите:

Само за секунда погледнете колко още бюрокрация има без да изреждаме нисшия състав в Администрацията на Президента:

Президент и Вицепрезидент

* Главен секретар на Президента

* Началник на Кабинета на Президента

* Началник на Кабинета на Вицепрезидента

 

* Секретари на Президента:

– правни въпроси

– социални политики, младежта и спорта

– духовност, култура и национална идентичност

– образование, наука и гражданско общество

– здравеопазване и иновации

– отбрана и сигурност

– вътрешна политика

 

* Съветници на Президента:

– икономика и иновации

– правни въпроси

– външна политика

– правни въпроси

– европейски въпроси

– култура, духовно развитие и национална идентичност

– култура

 

* Звено Програма на Президента

* Звено Стратегически политики, анализи и прогнози

* Звено за вътрешен одит

 

* Комисията по българско гражданство и българи в чужбина

– председател

– член 1 , член 2, член 3 …

 

* Комисията по предоставяне на убежище

– председател

– член 1 , член 2, член 3 …

 

* Комисия по помилването

– председател

– член 1 , член 2, член 3 …

– член на ротационен принцип на 12 месеца

 

* Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания

– председател

– член 1 , член 2, член 3 …

 

* Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места

– председател

– член 1 , член 2, член 3 …

 

* Дирекция Връзки с обществеността

– Прессекретар

 

* Директор Дирекция – Канцелария

– отдел Приемна

– отдел Деловодно и техническо обслужване

 

* Дирекция Правна

– Директор

 

* Дирекция Протокол

– Директор

– отдел Церемониал

– отдел Държавни посещения

 

* Дирекция Финансово, стопанско и информационно обслужване
– Директор

– отдел Финанси

– отдел Стопански

– отдел Информационно и комуникационно обслужване

 

– Финасов контрольор

– служител по сигурността на информацията

– служител Човешки ресурси

 

+ шофьори, чистачки, столова, охрана, часови, и прочие незнайно къде водещи се още на отчет администрация…

Представете си за какво става въпрос! Как да не замине човек за Антарктика, сега вече след като сигурно там има и табели на български език, лесно ще се оправи!…

 


Използвана информация:

  1. Указ № 177 от 8 май 2012 на Президента на Република България, (BulgariaPress – архивно копие);
  2. Указ № 178 от 8 май 2012 на Президента на Република България, (BulgariaPress – архивно копие);
  3. Указ № 324 от 20 септември 2012 на Президента по предложение на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България , (BulgariaPress – архивно копие);
  4. Указ № 55 от 7 април 2015 на Президента по предложение на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България , (BulgariaPress – архивно копие);
  5. Указ № 104 от 4 юни 2015 на Президента по предложение на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България , (BulgariaPress – архивно копие);
  6. Указ № 203 от 16 октомври 2015 на Президента по предложение на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България , (BulgariaPress – архивно копие);
  7. Указ № 227 от 18 ноември 2015 на Президента по предложение на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България , (BulgariaPress – архивно копие);
  8. Указ № 164 от 31 май 2016 на Президента по предложение на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България , (BulgariaPress – архивно копие);
  9. Указ № 209 от 21 юни 2016 на Президента по предложение на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към Президента на Република България , (BulgariaPress – архивно копие);

 

П. Анастасов
www.BulgariaPress.com

Вашият коментар

Вашият имейл няма да се публикува.

*

Послено от !ИЗБРАНО